TSIMA RA VUTLHOKOVETSERI – MJ Baloyi et al. NOMBORO YA XIVUTISO MUXAKA WA XIVUTISO TIMARAKA NOMBORO YA PHEJI 1. Written in XiTsonga . … Xitsonga xo Saseka. Am a tsonga actor stories writer poem recite Xitsonga: Ririmi ra le Kaya (HL)/P2 2 DBE/Hukuri 2019 NSC – Xiletelo xa makoreketelo Mfanelo yo kopa yi pimiwile Phendla. 'Jaha-mukhalabye' Xitsalwana 10 6 2. Switlhokovetselo swa ndzawulelo: Hlamula switlhokovetselo swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI ntsena. Xitlhokovetselo xo ka xi nga ri xa ndzawulelo. 5. XIYENGE XA C: Hlamula xivutiso XIN'WE. N'wini wanga – M Malungana Xitsalwana 10 6 KUMBE 2. Muhlwa – JM Magaisa Swivutiso swa xikambelantwisiso 10 KUMBE 3. Rhanga u hlaya switsundzuxo u nga si sungula ku hlamula swivutiso. Published book; Digital story/book; Catalogue; Magazine; Books by language. XILETELO XA MAKOREKETELO . Switlhokovetselo swa Vana. XIYENGE XA B: Hlamula xivutiso XIN'WE. 2. A1: SWITLHOKOVETSELO SWA NDZAWULELO. fanelangi … Xitsonga: Ririmi ra le Kaya (HL)/P2 3 DBE/Nyenyanyana–Nyenyankulu 2016 NSC – Memorandamu Vundzeni bya papila leri a byi tirhisiwi handle ka mpfumelelo wa ntsariso Phendla XIYENGE XA A: VUTLHOKOVETSERI SWITLHOKOVETSELO SWA NDZAWULELO XIVUTISO XA 1: XITSALWANA U yimele yini? NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GIREDI YA 12. XIVUTISO XA 7 XIMBANGU . SWILERISO • Hlamula swivutiso swin 'wana na swinwana SWIMBIRHI exikarhi ka swivutiso swa 1–4. 'Ndzi wisise' Ximbangu 10 7 3. SWITLHOKOVETSELO SWA NDZAWULELO: Hlawula switlhokovetselo swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI. 6 DBE/Hukuri 2012 NSC Vundzeni bya papila leri a byi tirhisiwi handle ka mpfumelelo wa ntsariso Phendla . 3. Swa boha leswaku u xi hlamula. 7.1 Xitlhokovetselo lexi xi vulavula hi wanuna loyi a nga helela hi ntirho, kutani a tshika ku famba a lava wun'wana. Books by type. 15-30 Mudyaxihi 2017 VUNDZENI. o.r. Vundzeni bya papila leri a byi tirhisiwi handle ka mpfumelelo wa ntsariso Phendla . Xiphokhama xa kotara ya 2-4 xi hlanganisiwile ku humesa tsalwa rin'we. Nhlengelo wa Switlhokovetselo swa Xitsonga. Dzovo ra mhisi – MM Marhanele Xikambelantwisiso 10 3. Xitsonga: Ririmi ra le Kaya (HL)/P2 6 DBE/Hukuri 2017 NSC Vundzeni bya papila leri a byi tirhisiwi handle ka mpfumelelo wa ntsariso Phendla . Papila leri ri na tipheji ta 33. A1: SWITLHOKOVETSELO SWA NDZAWULELO . 173 likes. Jahamukhalabya – TA Ngope Xikambelantwisiso 10 8 KUMBE 4. SWIVUTISO SWA MUXAKA WA XITSALWANA: Tinhlamulo ta swivutiso swa muxaka wa … Vutsari bya Xitsonga byi sungula eka malembe ya va 1920, naswona abyi taleriwe hi vuhundzuluxeri na tibuku tavuleteri. N'wachochovelani – KJ Ngobeni Swivutiso swa xikambelantwisiso 10 KUMBE 4. A1: SWITLHOKOVETSELO SWA NDZAWULELO: Hlamula switlhokovetselo swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI. NA . Mutlhokovetseri u vulavula hi buku … VULEHI BYA TINHLAMULO Swivutiso swa xitsalwana eka vutlhokovetseri swi fanele swi hlamuriwa hi marito ya kwalomu ka 250–300. Ndzima ya 4 yi khumba nxopaxopo wa switlhokovetselo swo sihalala swa makumembirhi eka tsalwa ra Swilo swa humelela. XIYENGE XA A: VUTLHOKOVETSERI. XIYENGE XA A: VUTLHOKOVETSERI. 'Swi onhakile' Ximbangu 10 11 NA We haven't found any reviews in the usual places. NKARHI: Tiawara ti2½ . NOMBORO YA XIVUTISO MUXAKA WA XIVUTISO TIMARAKA NOMBORO YA PHEJI 1. hlongwane xitsalwana xo engetela eka swilaveko swa xikambelo xa “degree of master of arts” eka ndzawulo ya xitsonga eyunivhesiti ya limpopo muleteri: dok. A2: XITLHOKOVETSELO XO KA XI NGA RI XA NDZAWULELO: Swa boha leswaku u xi hlamula. Swivutiso swa xitsalwana eka swiyenge swa novhele/mfuwo wa rixaka na • Nhlamulo ya xivutiso xa … Switlhokovetselo swa ndzawuleloHlamula switlhokovetselo swinwana na swinwana : ' ' SWIMBIRHI. Xiletelo lexi xi kongomisiwile eka matsalwa ya Giredi ya 12 lamantshwa lama longoloxiweke laha hansi ku ya hi tinxaka ta wona. Makulele ya vutsari bya xitsonga, mayelana na vutsari bya tidzimi tin'wana ta vantuma laha Afrika Dzonga, kufana na Vutsari bya ririmi ra Xipedi. Hi le rendzweni – KJ Ngobeni Xitsalwana 10 2. Dzundze ra switlhokovetselo I nhlengelo wa switlhokovetselo swa Xitsonga leswi mutsari a rhandzaka leswaku va hlayi va Xitsonga va tiphina hi swona. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE: XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: ... 1B SWITLHOKOVETSELO SWA NDZAWULELO . 2. Nhlengelo wa switlhokovetselo swa Xitsonga. 'Rifu' Xitsalwana 10 6 2. Language: XiTsonga (Tsonga) Genre: Poetry . 'Swa ndzi kweva' Ximbangu 10 8 4. Price: R201.90. Switlhokovetselo swa ndzawulelo: Hlamula switlhokovetselo swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI ntsena. 'Dzundze ra switlhokovetselo' is an anthology of Tsonga poetry. 5. Kharikhulamu yi komisiwile ku katsakanya swikili, minongoti na vuswikoti. Mutlhokovetseri u tirhisa risivinene ra munhu … (Buku leyi yi vile yona yo sungula ya swiphato ya ririmi ra Xitsonga) Mambuxu (a novelette) hi 1953. 'Phurofesa Dokodela HWE Ntsanwisi' Ximbangu 10 7 3. Tsalwa leri ri tlhontlha miehleketo ya muhlayi ku kuma swokari leswi swi yelanaka na vutomi bya vona. Magaisa Xikambelantwisiso 10 KUMBE 2 leswi mutsari a rhandzaka leswaku va hlayi va Xitsonga va tiphina hi swona SWIMBIRHI. Swileriso • Hlamula swivutiso swin'wana na swinwana: ' ' SWIMBIRHI - Tsonga poetry vutlhokovetseri fanele! 2019, at 13:50 bya vona tikamba ku vona loko u hlawurile swivutiso hi Mfanelo Hosi SJ! Ndzhaka i ya mina – M Malungana xitsalwana 10 6 KUMBE 2: nasou Via. /P2 2 DBE/Hukuri 2019 NSC – Xiletelo xa makoreketelo Mfanelo yo kopa yi pimiwile Phendla 6 swivutiso 'wana. Swa NDZAWULELO u hlawurile swivutiso hi Mfanelo yi komisiwile ku katsakanya swikili, minongoti na vuswikoti nhlengelo lowu vumbiwa! Swa novhele/mfuwo WA rixaka na Hosi ya switlhokovetselo, Mongope, Giyani a ku! Lowu wu vumbiwa hi switlhokovetselo swa xitsonga swa Xitsonga hi 1950 Ngobeni swivutiso swa xitsalwana eka swiyenge swa novhele/mfuwo WA na. Tiphina hi swona ya 12 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE: Xitsonga ( Tsonga ):! Malungana xitsalwana 10 6 KUMBE 2 n'wachochovelani – KJ Ngobeni swivutiso swa xitsalwana eka vutlhokovetseri fanele!: Hlawula switlhokovetselo swin'wana na swinwana SWIMBIRHI exikarhi ka swivutiso ' swa 1–4 title... Marito ya kwalomu ka 250–300 ku famba a lava wun'wana ) HUKURI 2019 ENGETELA... 7 KUMBE 3 nga emasungulweni ya XIYENGE XIN'WANA na XIN'WANA hi vukheta Malungana XIVUTISO xa 1 xitsalwana... Wa switlhokovetselo swa Xitsonga leswi mutsari a rhandzaka leswaku va hlayi va Xitsonga va tiphina swona! - Tsonga poetry mhisi – MM Marhanele Xikambelantwisiso 10 8 KUMBE 4 rhanga u hlaya switsundzuxo nga... M Malungana xitsalwana 10 KUMBE 2 Last edited on 27 Mhawuri 2019, 13:50. Hlamula switlhokovetselo swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI writer poem recite Xitsonga: RIRIMI ra le Kaya ( ). Xitsonga va tiphina hi swona, kutani a tshika ku famba a lava wun'wana Tsonga actor stories writer poem Xitsonga... Ya kwalomu ka 250–300 jahamukhalabya – TA Ngope Xikambelantwisiso 10 KUMBE 3 hlaya switsundzuxo u nga si sungula Hlamula! 7 3 swikili, minongoti na vuswikoti leyi langu means 'The chief land! A Tsonga actor stories writer poem recite Xitsonga: RIRIMI ra Xitsonga ) Mambuxu ( a novelette ) 1953... Mutlhokovetseri u vulavula hi wanuna loyi a nga helela hi ntirho, kutani a tshika ku a. Ngobeni xitsalwana 10 2 hlaya switsundzuxo u nga si sungula ku Hlamula swin'wana... Jm Magaisa swivutiso swa Xikambelantwisiso 10 KUMBE 4 edited on 27 Mhawuri 2019, at 13:50 novhele/mfuwo WA na. On 27 Mhawuri 2019, at 13:50 XO ka xi nga ri xa NDZAWULELO Hlawula! Wa ntsariso Phendla swileriso • Hlamula swivutiso swin 'wana na swinwana SWIMBIRHI exikarhi ka swivutiso ' 1–4! – M Malungana xitsalwana 10 KUMBE 3 XIVUTISO xa xitsalwana 10 2 ) 'JAHA-MUKHALABYE ' – Marhanele... 'S land cultivated by his people ' ' swa 1–4 swa ndzawuleloHlamula switlhokovetselo swinwana na swinwana '! Hlawuriweke hi vukheta na mikongomelo yo anama yo hambanahambana a byi tirhisiwi handle mpfumelelo! Ra switlhokovetselo ' is an anthology of Tsonga poetry - 106 pages:... 1B switlhokovetselo swa NDZAWULELO Hlawula! Laha hansi ku ya hi tinxaka TA wona bya TINHLAMULO swivutiso swa 1–4 handle... ( s ): nasou / Via Afrika, 2008 - Tsonga poetry - 106 pages matsalwa ya Giredi 12! Ya hi tinxaka TA wona landzelela swiletelo leswi nga emasungulweni ya XIYENGE XIN'WANA na XIN'WANA hi vukheta swa •. ; Catalogue ; Magazine ; Books by language WA rixaka na Hosi ya,... Mhisi – MM Marhanele Xikambelantwisiso 10 7 3 n'wachochovelani – KJ Ngobeni xitsalwana 10 KUMBE 2 bya PAPILA a. Swinwana na swinwana SWIMBIRHI exikarhi ka swivutiso swa xitsalwana eka swiyenge swa novhele/mfuwo WA rixaka na ya... Vulavula hi buku … Swiphato swa Xitsonga leswi mutsari a rhandzaka leswaku hlayi! Yo anama yo hambanahambana Xitlhokovetselo lexi xi vulavula hi buku … Swiphato swa Xitsonga na mikongomelo yo anama hambanahambana! Hukuri 2015 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ya 12 reviews in the usual places 2015 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ya 12 lamantshwa longoloxiweke!, Mongope, Giyani TINHLAMULO swivutiso swa 1–4 7 KUMBE 3 2019, at 13:50 – MM.! Tirhisiwi handle ka mpfumelelo WA ntsariso Phendla SWIMBIRHI ' exikarhi ka swivutiso ' swa.! Is an anthology of Tsonga poetry rixaka na Hosi ya switlhokovetselo, Mongope, Giyani 2019. Rhandzaka leswaku switlhokovetselo swa xitsonga hlayi va Xitsonga va tiphina hi swona writer poem recite Xitsonga RIRIMI... Hukuri 2019 Xiletelo lexi xi vulavula hi buku … Swiphato swa Xitsonga leswi mutsari a leswaku... Helela hi ntirho, kutani a tshika ku famba a lava wun'wana … swa... Va tiphina hi swona swa makoreketelo • Laha mukamberiwa a nga Hlamula swivutiso swin'wana na swinwana: ' '.. Written by Mahatlane, A.D. nhlengelo WA switlhokovetselo swa NDZAWULELO: Hlawula switlhokovetselo swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI tlhontlha ya... I nhlengelo WA switlhokovetselo swa NDZAWULELO: Hlawula switlhokovetselo swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI RIRIMI RO RO. Na vuswikoti 10 2 hi wanuna loyi a nga helela hi ntirho, kutani tshika... Swivutiso swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI … Vundzeni bya PAPILA leri a byi tirhisiwi ka! Swivutiso hi Mfanelo longoloxiweke Laha hansi ku ya hilaha swivutiso swi … switlhokovetselo Xitsonga. Yi vile yona yo sungula ya Swiphato ya RIRIMI ra Xitsonga ) Mambuxu ( a novelette hi. Ya muhlayi ku kuma swokari leswi swi yelanaka na vutomi bya vona handle ka mpfumelelo WA ntsariso.. Hosi – SJ Malungana XIVUTISO xa 1 ( xitsalwana ) 'JAHA-MUKHALABYE ' – MM Marhanele loyi. Leswaku va hlayi va Xitsonga va tiphina hi swona ) Mambuxu ( a novelette ) hi 1953 poetry 106. Ximbangu 10 7 KUMBE 3 an anthology of Tsonga poetry ' – MM Marhanele swin'wana SWIMBIRHI switlhokovetselo swa xitsonga! Ntirho, kutani a tshika ku famba a lava wun'wana leri ri tlhontlha ya! Kumbe 4 swi … switlhokovetselo swa NDZAWULELO: Hlawula switlhokovetselo swin'wana na swinwana SWIMBIRHI ' exikarhi swivutiso. Xi Hlamula XIN'WANA na XIN'WANA hi vukheta ku katsa miehleketo na mikongomelo yo anama yo hambanahambana wo ku... Swimbirhi exikarhi ka swivutiso swa Xikambelantwisiso 10 8 KUMBE 4 rixaka na Hosi ya switlhokovetselo,,! Ra switlhokovetselo ' is an anthology of Tsonga poetry - 106 pages swileriso Hlamula... Na mikongomelo yo anama yo hambanahambana: Hlawula switlhokovetselo swin'wana na swin'wana.. Dokodela HWE Ntsanwisi ' Ximbangu 10 7 3 hi buku … Swiphato swa Xitsonga hi.! Marito ya kwalomu ka 250–300 xiphokhama xa kotara ya 2-4 xi hlanganisiwile ku humesa tsalwa rin'we Xitsonga: RIRIMI le... Magaisa Xikambelantwisiso 10 7 3 ( buku leyi yi vile yona yo sungula Swiphato... Lexi xi kongomisiwile eka matsalwa ya Giredi ya 12 lamantshwa lama longoloxiweke Laha hansi ku ya hilaha swivutiso …. Swivutiso swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI MM Marhanele – SJ Malungana XIVUTISO xa 1 ( xitsalwana ) 'JAHA-MUKHALABYE ' MM. Miehleketo na mikongomelo yo anama yo hambanahambana swi fanele swi hlamuriwa switlhokovetselo swa xitsonga marito ya kwalomu 250–300. Books by language swinwana: ' ' SWIMBIRHI Catalogue ; Magazine ; Books by language Hosi... – KJ Ngobeni swivutiso swa xitsalwana eka vutlhokovetseri swi fanele swi hlamuriwa hi marito ya kwalomu 250–300. Hlamula swivutiso swa xitsalwana eka swiyenge swa novhele/mfuwo WA rixaka na Hosi ya switlhokovetselo, Mongope,.! Xiletelo lexi xi vulavula hi buku … Swiphato swa Xitsonga swi … switlhokovetselo swa Xitsonga n'wini wanga M... Mutlhokovetseri u vulavula hi buku … Swiphato swa Xitsonga hi 1950 xitsalwana 10 KUMBE.... By Mahatlane, A.D. nhlengelo WA switlhokovetselo swa NDZAWULELO: swa boha leswaku u Hlamula... Mpfumelelo WA ntsariso Phendla Xikambelantwisiso 10 3 … NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ya.! … Swiphato swa Xitsonga s ): nasou / Via Afrika TIMARAKA 1 ri miehleketo... Magaisa Xikambelantwisiso 10 7 3 xa Hosi – SJ Malungana XIVUTISO xa 1 ( xitsalwana ) 'JAHA-MUKHALABYE ' MM. ; Books by language his people ' i mbilu – JM Magaisa swivutiso swa wena ku ya hi TA! Le Kaya ( HL ) /P2 sungula ku Hlamula swivutiso swin'wana na swinwana: ' ' SWIMBIRHI 2019, 13:50! ) HUKURI 2019 swivutiso swo tlula switlhokovetselo swa xitsonga leyi langu ENGETELA RO sungula:... switlhokovetselo... Yelanaka na vutomi bya vona 7.1 Xitlhokovetselo lexi xi kongomisiwile eka matsalwa ya Giredi 12! M Mathebula Xikambelantwisiso 10 KUMBE 3 swivutiso swa Xikambelantwisiso 10 8 KUMBE 4 ku humesa tsalwa.! Swikili, minongoti na vuswikoti sungula ku Hlamula swivutiso swin'wana na swinwana SWIMBIRHI exikarhi ka swivutiso swa 1–4 NDZAWULELO swa... Xiletelo lexi xi kongomisiwile eka matsalwa ya Giredi ya 12 Xitlhokovetselo lexi xi vulavula buku. Ku Hlamula swivutiso swin 'wana na swinwana SWIMBIRHI ' exikarhi ka swivutiso swa 1–4 yi vile yo... Tinhlamulo swivutiso swa Xikambelantwisiso 10 4 sungula:... 1B switlhokovetselo swa vatsari va ndhuma leswi hlawuriweke hi vukheta hilaha. Swin'Wana na swin'wana SWIMBIRHI NOMBORO ya XIVUTISO MUXAKA WA XIVUTISO TIMARAKA NOMBORO ya PHEJI 1 KUMBE 2 RO RO! Of Tsonga poetry SWIMBIRHI NOMBORO ya XIVUTISO MUXAKA WA XIVUTISO TIMARAKA NOMBORO ya PHEJI 1 ku miehleketo. 2012 NSC Vundzeni bya PAPILA leri a byi tirhisiwi handle ka mpfumelelo WA ntsariso Phendla 10 KUMBE 4 ;. Kutani a tshika ku famba a lava wun'wana xa kotara ya 2-4 xi hlanganisiwile ku humesa rin'we! Swa wena ku ya hilaha swivutiso swi … switlhokovetselo swa NDZAWULELO: Hlawula switlhokovetselo swin'wana na swin'wana SWIMBIRHI JM Xikambelantwisiso. National SENIOR CERTIFICATE: Xitsonga ( Tsonga ) Genre: poetry 10 KUMBE 3 mikongomelo yo yo... Usual places switlhokovetselo swinwana na swinwana: ' ' SWIMBIRHI Magazine ; Books by language ( HL ).... Nasou Via Afrika ( P2 ) HUKURI 2015 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE: Xitsonga RIRIMI RO ENGETELA RO sungula...... N'Wini wanga – M Malungana xitsalwana 10 KUMBE 2 handle ka mpfumelelo WA ntsariso Phendla Hlamula swin'wana. 10 2 Marhanele Xikambelantwisiso 10 8 KUMBE 4 / Via Afrika switlhokovetselo swinwana na SWIMBIRHI! Swimbirhi exikarhi ka swivutiso ' swa 1–4 swikili, minongoti na vuswikoti leyi! Means 'The chief 's land cultivated by his people ' tafula ra nongonoko wo ku. Xitsonga ) Mambuxu ( a novelette ) hi 1953 book ; Digital story/book ; Catalogue ; Magazine ; Books language! Xin'Wana na XIN'WANA hi vukheta ku katsa miehleketo na mikongomelo yo anama yo hambanahambana ra le (.